startsidanHygien

Jag använder alltid handskar under behandlingen. Torkar alltid behandlingstol, bord och golv med sprit efter varje behandling. Våttorkar behandlingsrummet dagligen.

Rutiner för behandlingsinstrumenten

1.

Diskning och desinfektion i diskdesinfektor

2.

Sterilisering minst 30 min i 180 grader i varmluftsterilisator

3.

Instrumenten förvaras dammfritt och frånskilt

4.

Lämnar enligt kommunens avdelning för miljö och hälsa sporprovskontroll 4 gånger per år